Facebook Pixel

Norādījumi par atteikumu 

Atteikuma tiesības Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci(-es) nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Klients var izmantot atteikuma tiesības tikai gadījumā , ja izstrādājums neatbilst pasūtījumam (izvēlētie materiāli, ievadīti izmēri, brāķis). 

Citos gadījumos uz precēm saskaņā ar MK noteikumu 255 22.3 punktu neattiecās atteikuma tiesības, jo produkcija riet izgatavota pēc patērētāja norādījumiem.   

Klients informē SIA REO LAT par atgriešanu paziņojot par to rakstiski ([email protected]) norādot atgriešanas objektu , atgriešanas iemeslu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Klients var izmantot pievienoto atteikuma formu.

Atteikuma radītās sekas Ja Klients atteiksies no šā līguma, SIA REO LAT atmaksās visus no Klienta saņemtos maksājumus. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. SIA REO LAT var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtā prece(-es) atpakaļ vai, kad Klients būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece(-es) ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.   

Klients preces nosūta uz REO LAT adresi: Kandavas iela 4C, Daugavpils,  LV-5401, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients SIA REO LAT paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Klients preci(-es) nosūtīs atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņa beigām.

Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

-          atgrieztajai precei(-ēm) jābūt iepakojumā;

-          preces nedrīkst būt bojātas;

-          preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.), (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

-          atpakaļ sūtāmai precei(-ēm) jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija to saņemot;

Klienta ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.